• hotline 024.668.06.132
  • email contact@ecsmedia.vn

Tin tức

Chiến lược truyền thông giúp nâng tầm thương hiệu giáo dục Đại học như thế nào?

Chiến lược truyền thông giúp nâng tầm thương hiệu giáo dục Đại học như thế nào?

Đối với các trường đại học lớn trên thế giới, sức mạnh của thương hiệu đã trở thành vấn đề sống còn cho sự tồn tại và phát triển. Vậy...

Thiết kế website giáo dục cần lưu ý những yếu tố gì?

Thiết kế website giáo dục cần lưu ý những yếu tố gì?

Thiết kế website không chỉ dành cho những doanh nghiệp, mà hiện nay thiết kế website giáo dục, trường học cũng đang phát triển mạnh mẽ. Để thu hút được...

Chức năng của Truyền thông khi tổ chức sự kiện

Chức năng của Truyền thông khi tổ chức sự kiện

Khác với việc quảng bá cho một sản phẩm thì công tác truyền thông cho một sự kiện đòi hỏi phải có 2 giai đoạn chủ chốt là trước và...

© 2023 Công ty Cổ phần ECS Media