• hotline 024.668.06.132
  • email contact@ecsmedia.vn

Tuyển dụng

Tuyển dụng Nhân viên Kế toán

Tuyển dụng Nhân viên Kế toán

Công ty Cổ phần Truyền thông BTS Việt Nam (BTS) thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán.

Tuyển dụng Lập trình viên PHP

Tuyển dụng Lập trình viên PHP

Công ty Cổ phần Truyền thông BTS Việt Nam (BTS) thông báo tuyển dụng vị trí Lập trình viên PHP.

Tuyển dụng 05 Nhân viên Content – Copywriter

Tuyển dụng 05 Nhân viên Content – Copywriter

Công ty Cổ phần Truyền thông BTS Việt Nam (BTS) thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Content – Copywriter.

© 2023 Công ty Cổ phần ECS Media